Á..Ŧ..Ś..Ú..Ś

نــذر ڪـرכه ام اگـر نیآیـے ، پیـآכه از یآכت بــِروَمـ ...!

مرد که باشی..


وقتی دست دختری را عاشقانه میگیری


تازه میفهمی مرد بودن را باید میانِ دستان ظریفِ زن احساس کرد


مرد که باشی


وقتی سرتو رو سینش میذاری


حس میکنی چقدر به زن نیازمندی


و زن چقدر به حس مرد بودنت نیازمنده...

[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 09:46 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

صاحب دوتا قلب...

چرا بغل کردن حس خوبی به آدم میده...؟


چون سمت راست بدن قلب وجود نداره و اونجا خالیه...ولی وقتی که یکی رو که دوسش داری بغلش میکنی،


قلبش اون جای خالی رو پر میکنه


و انگار تو صاحب دوتا قلب شدی...!


[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 09:39 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

حـــ ــــالـِ عَجیبے اَســـــتــــــ...


سَــــــر بــــہ  ـهـــــَوآ نــــیســــتَـــمـ

اَمــــّا هَمـــــیـــشـــہ  چـــِشــمـ بـــہ  آسمــــاטּ دارَمـ

حـــ ــــالـِ عَجیبے اَســـــتــــــ

دیــــدَنـِـــ هَمــــــاטּ آســـمانے کـــــہ  شـــــایَد...

دَقیقـہ  اے پیـــــش...

تـــــو بــــہ  آن نِگـــاه کَردے!
 
[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 08:50 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

تنـــــــــــــها ...

 

شبـــــــیه مه شده بـــــــــودی


نه میــــــــشد در آغوشت گرفــــــت


و نه آنســـــــــــوی تو را دیـــــــد


تنـــــــــــــها میشد در تـــــو گم شد


که شـــــــدم ...

 

 

[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 07:57 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

لحظه‌های خوشِ دوست داشتن ...

 
 

 


دیوانه نیستم !

دوستت دارم ...

باورم کن زیباست

لحظه‌های خوشِ دوست داشتن کسی‌ که

حتی نیست ...

گاهی باید نباشـــــی؛ تا بفهمـــــی نبودنت واسه كی مهمـــــــه!

کیه که ازت خبر می گیره کجایی؟؟

کیه که بهت میگه جات خالیه!

کیه که نگرانت میشه و میگه هرجا رسیدی یه خبر بهم بده!

اونوقـــــــته كه میفهمی باید همیشه با كــــی باشی !!!


 
[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

تو هم به من فکر می کنی؟
کاش می دانستی چقدر دلم بهانه ی تو رو میگیره هر روز

کاش می دانستی چقدر دلم هوای با تو بودن کرده

کاش می دانستی چقدر دلم از این روزهای سرد بی تو بودن گرفته

کاش می دانستی چقدر دلم برای ضرب آهنگ قدمهایت

گرمی نفسهایت ، مهربانی صدایت تنگ شده

 کاش می دانستی چقدر دلواپس تو ام 

کاش می دانستی چقدر تنهام ، چقدر خسته ام

 و چقدر به حضور سبزت محتاجم 

و همیشه از خودم می پرسم این همه که من به تو فکر می کنم

تو هم به من فکر می کنی؟
[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 07:01 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

به هوای آغوش تو...
دختر است دیگر...
گاهی دلش می خواد

بهانه های الکی بگیرد
به هوای آغوش تو

شانه های تو...
... که بعد، تــو
آرام
خیلی آرام

در گوشش زمزمه کنی:
ببین من عاشقتــــم..

[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 06:55 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

✗مى خواهے بروے؟


✗مى خواهے بروے؟

بهانه مے خواهے؟

بگذار مـלּ بهانـﮧ را בستت בهم..

برو و هرڪس پرسیـב چـــرا؟

بگو لجوج بوב! همیشه سرسختانـﮧ عاشق بوב..

بگو فریاב مے كرב! همـﮧ جا فریاב مے ڪرב

ڪـﮧ فقط مرا مے خواهـב..

بگو בروغ مے گفت! مے گفت هرگز ناراحتم نڪرבے..

بگو בرگیر بوב همیشـﮧ בرگیر افسوלּ نگاهم بود..

بگو بے احساس بود! بـﮧ همـﮧ فریاב ها،

توهیـלּ ها و اخم هایم، فقط لبخنـב می زב..

بگو او نخواست! نـخـواسـت ڪسـے جـز مــלּ

בر בلــش خـانــﮧ ڪـنـב .....!
[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 03:50 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

آبهاے جاریست
الفبا را یاב گرفتم کـﮧ اسمتو را بنویسم {-35-}

هماטּچنـב حرف جادو یے اسمت +love

که کنارهم معجزه می کنـב!

اعـבاב همگے صف کشیـבه‌انـב تا زاבروز تو باشنـב {-35-}

مـטּ
اولیـטּ گامهایم را בر جستوجوے تو برבاشتم

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

راستی مـטּ عناصراصلی طبیعت را چهارتا نمیـבانم

یکے میدانم وآטּ تویے...
+love

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

توگرمایت بیشتر از آتش است

آرامش صدایت بیشترازآبهاے جاریست {-35-}

اکسیژטּ که هیچ، مـטּ باتونفس میکشم


وتمام زیبا یے هاے عالم ازتوشروع مے شونـב...
{-35-}

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 06:49 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

❤ لعـــنتے ...❤


گـــاهے هســـتے لعـــنتے ...
 


گـــاهے نیســـتے لعـــنتے ...گـــاهے دوســــــتت دارم...گـــاهے نــــــه...تـــو کـــه هســـتے لعـــنتے ...از کـــدامین تبـــارے ...کـــه هـــر غـــروب دلتنگــــــت مے شـــوم ...
[ یکشنبه 19 خرداد 1392 ] [ 06:39 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

دِل میـــماند!...

بیــــــا قَـــــرار بُگـــذاریـم کـــه . . .

هیـــچ وَقــت با هَـــم قَــــــرار ی نَــــداشته باشیــــم !

بُـــگذار هَمیشــــه اِتفـــــاق بیافتـــد !

این طـــور بـــــهتر اَســـت مَـــن هَـــر لَـــــحظه مُنتَـــظر اتفاقـَـــم !

منتظـــر ِ یک اتفـــاق که " تــــو " را به " مـن " برسانَــــد.

دِل اَســـت دیگــر!

نمی تَــوان دِلتَنــگی را از او گرفـــت

مَگــر میشــود خیــسی را از آب گرفـــت؟!!

گاهــی میریزد و خـُــرد میــشود...

گـــاهی هَم تـَـرک بـَـر میــدارد...

... اَمـــا باز دِل میـــماند!

گــآهی نیــز آدم را به اوج دیوانگی می رسانَــــد...
[ پنجشنبه 16 خرداد 1392 ] [ 10:43 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

مَرב رویایے مَن...

مَرב رویایے مَن کسیہ کہ:

 

 

حَتے وَقتے مثل سَگ وَ گربہ

 

 

 

بہ جون هَم اُفتاבیم

 

 

شَب نذآره اَز بَغَلش جُم بخورم ...

 

 

بگہ: آشتــے نکرבیمـآآآآآ

 

 

ولــے من بــے تو פֿوآبم نمیبرہ...

 
[ پنجشنبه 16 خرداد 1392 ] [ 01:13 ب.ظ ] [ ღ♡ღ فــرشـ ❤ـــتـــہ ღ♡ღ ]

[ نظرات() ]

img{ -webkit-transform:scale(0.9); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/ -moz-transform:scale(0.9); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(0.9); /*Opera scale version*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/ -moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/ -o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/ opacity: 0.7; /*initial opacity of images*/ margin: 0 10px 9px 0; /*margin between images*/ } img:hover{ -webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/ -moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/ box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/ -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/ -moz-box-shadow:0px 0px 80px gray; /*Mozilla shadow version*/ opacity: 1; -webkit-transform: rotate(-10deg); } >
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic